MiniZäta.

MiniZäta är en ideell förening för miniracing med radiostyrda
bilar. Klubben bygger egna banor, ordnar träningstillfällen och
andra aktiviteter för medlemmarna samt arrangerar tävlingar.
MiniZäta finns i Motorlampans lokaler.

Hitta till lokalen!

MiniZätas Hemsida och på Facebook!